climate UTURN
Սովորեցնում ենք աշխարհն
ավելի լավը դարձնել
climate UTURN

Սովորեցնում ենք աշխարհն ավելի լավը դարձնել
գրանցվել
ԳՐԱՆՑՎԵԼ
Եթե ունեք հարցեր, կարող եք գրել մեզ WhatsApp/Telegram հարթակներում
Եթե ունեք հարցեր, կարող եք գրել մեզ WhatsApp/Telegram հարթակներում
Ավարտե՞լ ես համալսարան
Ո՞ր լեզուներին ես ազատ տիրապետում (եղիր անկեղծ, ավելի ուշ պետք է թեսթ անցնես)
Խնդրում ենք նշել ապրում ես արդյոք Երևանում թե մարզերում
Հաջորդ փուլ անցնելու դեպքում մենք քեզ հետ կկապվենք 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։